Fatma Yıldız | Danışmanlık
15352
page-template-default,page,page-id-15352,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Danışmanlık

Büyüyen, gelişen ve bir değişim sürecinin içerisinde yer alan Kobi’lerin, bu süreci daha bilinçli ve kontrollü bir şekilde yönetmelerine katkıda bulunmaya çalışıyorum.

 

İşletmenin vizyonu, misyonu ve değerleri bu aşamada önemli bir rol oynuyor. Gelecek senaryosu yeniden gözden geçiriliyor. Mevcut durum detaylıca analiz ediliyor.

 

Vizyon, misyon ve değerlerin güncellenmesi, ekibin yetkinliklerinin ve görev tanımlarının yazılması, organizasyonun yeniden yapılanması ve şirketi hedeflerine ulaştıracak adımların belirlenmesi takip edilen adımlar oluyor.

 

İnsan Kaynağı en önemli kaynağımız. Mevcut personelin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi için eğitim, koçluk ve mentorluk süreçleri kurgulanıyor. Bu arada şirketin olumlu bir atmosfer kazanması ve motivasyon süreçleri de gözden geçirilerek yeniden şekilleniyor.

 

Yeni personel ihtiyacı detaylıca analiz ediliyor. Doğru araçlarla ve yöntemlerle mülakat ve işe alım süreçleri uygulanıyor.

 

Aidiyet kazandırma, mülakat süreçlerinde başlıyor. Ve çok iyi hazırlanmış bir oryantasyon süreciyle devam ediyor.

 

İnsan Kaynakları ve yönetim danışmanlığı; Şirketin üst yönetimi ve diğer çalışanların katkılarıyla şekil bulan, her Kobi’nin kendi iç dinamikleriyle beslenen, değişim önderlerine yönderlik yaptığım, şirketin dışarıdan bir gözü olmaya devam ettiğim bir alan benim için.

 

Danışmanlık projelerimin içeriği işletmeden işletmeye değişmekle birlikte

 • Tüm İK süreç ve prosedürlerinin yazılması ve işlerlik kazanması;
  • Yetkinlik bazlı işe alım,
  • Görev bazlı oryantasyon programlarının hazırlanması ve uygulanması,
  • Eğitim ve gelişim takvimlerinin hazırlanması ve sunulması,
  • Yetkinlik geliştirme seminerlerinin sunulması,
  • Hedeflere ve yetkinliklere dayalı Performans Yönetimi.
 • Organizasyon şemalarının şirket kültürüne ve iş yapısına uygun olarak hazırlanması ve bölüm bazlı bildirim ve tanıtımı;
 • Mevcut görev tanımlarının incelenmesi ve yeniden düzenlenmesi;
 • Şirket içi motivasyon yönetimi,
 • Koçluk, mentorluk süreçlerini;

kapsamaktadır.

Danışmanlık alanlar ne dediler?